HAK

   
 

   
 

 

Novska

 

Pratite nas na fejsu

Pratite nas na Twitteru

Posjetite nas na Netlogu

1. LIJEČNIČKI PREGLED = obavite liječnički pregled radi dobivanja uvjerenja o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom, u nekoj od ordinacija koje obavljaju liječničke preglede za vozače. U Novskoj je to jedino Poliklinika Novomed (kontakt informacije i vise o poliklinici na www.poliklinika-novomed.hr). Cijena vađenja liječničkog uvjerenja je svugdje ista – 437,50 kn za A, A1, A2  i B kategoriju. Liječničko uvjerenje za obuku u autoškoli i polaganje ispita važi neograničeno, dok za Policijsku upravu – kod podizanja vozačke dozvole – ne smije biti starije od 6 mjeseci.

NOVO! Od 1. siječnja 2011.g. potrebno je na pregled donijeti potvrdu obiteljskog liječnika da ne bolujete od kroničnih bolesti. 


2. UPIS U AUTOŠKOLU = s gore navedenim liječničkim „Uvjerenjem o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom“ određene kategorije te osobnom iskaznicom , OIBom i JMBGom upisujete se u autoškolu, te potpisujete Ugovor o osposobljavanju kandidata za vozača.


3. NASTAVA IZ PROPISA = osposobljavanje kandidata za vozače počinje nastavom iz predmeta Prometna pravila i sigurnosni propisi (PPSP). Predavanja traju 30 nastavnih sati i organizirana su u prijepodnevnim i poslijepodnevnim terminima, po izboru i mogućnostima naših polaznika. Nastava se drži u prostoru autoškole. Odmah prilikom upisa kod nas možete nabaviti svu potrebnu literaturu.
Nakon, a često i u tijeku tečaja iz prometnih propisa počinje i nastava iz predmeta Pružanje prve pomoći (PPP) – čija predavanja traju 9 nastavnih sati i provodi ih Gradsko društvo Crvenog križa Novska, a nastave se također izvodi u prostorima naše autoškole.


4. UPRAVLJANJE VOZILOM = nakon položenog ispita iz Prometnih propisa počinje obuka iz predmeta Upravljanje vozilom (UV). Praktična obuka iz vožnje traje najmanje 35 nastavnih sati i obavlja se u terminima koje Vaš instruktor vožnje usklađuje s Vašim željama i mogućnostima. Prije završetka obuke iz vožnje i pristupa ispitu iz tog predmeta, potrebno je položiti i ispit iz predmeta Pružanje prve pomoći (PPP).
Sve ispite provodi Hrvatski autoklub - HAK (www.hak.hr/vozacki-ispiti/).


5. VOZAČKI ISPIT = nakon što ste položili ispite iz Prometnih propisa i Prve pomoći te uspješno savladali praktični dio programa obuke iz vožnje izlazite na posljednji ispit - ispit iz predmeta Upravljanje vozilom (UV).
Temeljem položenog ispita iz vožnje, od strane ovlaštenog ispitivača Hrvatskog autokluba dobivate Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu. 


6. VAĐENJE VOZAČKE = svoju vozačku dozvolu podižete u policijskoj postaji mjesta koje Vam je navedeno u osobnoj iskaznici (kao mjesto izdavanja osobne iskaznice). Za to Vam je potrebno „Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu“ te važeće liječničko uvjerenje (ono koje ste dobili prije upisa u autoškolu, a nije starije od 6 mjeseci).

IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE (PRVI PUT)

1. Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.
2. Obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole ispisuje službenik na šalteru, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka
3. Podnositelj zahtjeva prilaže:
- uvjerenje o položenom vozačkom ispitu
- liječničko uvjerenje – ne starije od šest mjeseci
- jednu fotografiju veličine 30x35 mm
- 35,00 kn u državnim biljezima
- dokaz o uplati 151,00 (redovni postupak), odnosno 200,00 kuna (žurni postupak) za obrazac vozačke dozvole putem uplatnice koja se podiže u policijskoj upravi ili postaji, općom uplatnicom ili putem internet bankarstva, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB 
- dokaz o identitetu i odgovarajuću ispravu kojom osoba dokazuje uobičajeno prebivalište na području Republike Hrvatske ili da se na području Republike Hrvatske školuje najmanje šest mjeseci (na uvid).

NAPOMENA: Nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelj zahtjeva u protekle dvije godine podnio zahtjev za izdavanje elektroničke isprave za koju je fotografija pohranjena u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, a izgled osobe nije značajnije promijenjen. Osim e-vozačke dozvole, za sada je jedino e-putovnica elektronička isprava.

Važno!
Ispit iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila morate položiti u roku od 12 mjeseci od završetka tečaja iz tog predmeta (inače ponovno morate slušati i platiti cijeli tečaj ispočetka).

Ispit iz Upravljanja vozilom trebali biste položiti u roku od najdulje 18 mjeseci od datuma kad ste položili ispit iz Prometnih propisa (inače je prije izlaska na ispit iz vožnje potrebno izvesti dodatnih 12 moto-sati).

 

 

.... a sada malo opširnije ... o svemu ....

Vaše osposobljavanje za vozača započinje samim upisom u autoškolu i potpisom ugovora o međusobnim pravima i obvezama. Tim ugovorom autoškola se mora obvezati da će Vam omogućiti osposobljavanje i polaganje ispita u roku od 3 do najduže 6 mjeseci od dana početka osposobljavanja.

Prije sklapanja ugovora kandidat za vozača mora u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi izvaditi liječničko uvjerenje (kao dokaz o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje osobnim automobilom). Valjanost liječničkog uvjerenja za polaganje u autoškoli nije određena (osim ako drugačije piše na samom uvjerenju) dok za vađenje vozačke dozvole (po položenom ispitu u autoškoli) liječničko uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci od dana izdavanja.

PROMETNI PROPISI I SIGURNOSNA PRAVILA

Vaše osposobljavanje započinje nastavom iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, koja se odvija u našim udobnim i suvremeno opremljenim učionicama, gdje ćete kroz 30 nastavnih sati odslušati sadržaje utvrđene Nastavnim planom i programom.

Pohađanje nastave je obavezno i eventualni izostanak morate nadoknaditi.

Dnevno smijete slušati najviše 3 nastavna sata (jedan sat traje 45 minuta).

Za nastavu iz PPSP-a potrebno je koristiti se Priručnikom iz prometnih i sigurnosnih pravila. Taj priručnik će vam biti potreban i kasnije kada krenete na upravljanje vozilom, a dobro će Vam doći i kada postanete punopravni vozač radi obnavljanja gradiva.

Kada odslušate 30 sati nastave u autoškoli, što će se evidentirati u vašoj knjižici kandidata za vozača, nastavnik i voditelj autoškole potpisati će potvrdu u toj knjižici, nakon čega vi možete prijaviti ispit iz ovog predmeta (i to se obavlja preko naše autoškole, na Vaš zahtjev).

Polaganje samog ispita je organizirano u terminima koje određuje HAK, a najčešće se vrši u Kutini (mi svoje kandidate vozimo na ispit i sa ispita).

PRVA POMOĆ

Nastavu iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi slušate također u učionicama naše autoškole, a predavanja drži u tu svrhu ovlašteni liječnik.

Propisano je slušanje 9 sati nastave po najviše 2 sata dnevno.

Nakon toga nastavnik i voditelj autoškole potpisuju potvrdu da ste svladali propisane sadržaje, pa potom možete pristupiti i polaganju ispita iz prve pomoći (PP).

Ispit se polaže u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Novska (Trg Đure Szabe 5, u Novskoj).

Položeni ispit iz ovog predmeta jedan je od uvjeta za prijavljivanje ispita iz predmeta Upravljanje vozilom (UV).

UPRAVLJANJE VOZILOM

Kada ste položili ispit iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP), možete započeti s nastavom iz predmeta Upravljanje vozilom (UV).

Pohađanje (u smislu rasporeda i učestalosti) ove nastave dogovarate sa vašim instruktorom vožnje.

Nastava iz ovog predmeta traje najmanje 35 sati. Jedan sat traje 45 minuta, a blok sat 90 minuta.

Prvih 10 sati nastava je individualna, odnosno sa jednim kandidatom u vozilu, a kasnije se nastava može provoditi i sa dva kandidata u vozilu. Prvih 5 sati obvezno se vozi po jedan sat dnevno, a nakon toga sa pojedinim kandidatom instruktor ne smije izvoditi nastavu više od dva nastavna sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti ili noću.

Instruktor vožnje pokazivat će Vam kako se izvode pojedine vještine, a Vi ćete ih uvježbavati ponavljanjem. Instruktor vožnje će vas redovito informirati kako ste svladali pojedine nastavne jedinice, što se evidentira u Knjižici kandidata za vozača.

Tijekom vožnje redovito ponavljajte prometna i sigurnosna pravila, jer ćete tako znatno lakše i kvalitetnije svladati vježbe iz vožnje.

Kada svladate propisane sadržaje, instruktor vožnje i voditelj autoškole potpisat će potvrdu u knjižici kandidata za vozača, čime ste stekli pravo prijavljivanja ispita iz ovog predmeta.

U svakom trenutku, kandidat naše autoškole može (bez navođenja razloga) zahtijevati promjenu vozila ili instruktora vožnje.

 

MLADI VOZAČI (zabrane i ograničenja koja vrijede dvije godine od dana izdavanja vozačke)

1. OGRANIČENJE BRZINE

- na cesti izvan naselja brzina ne smije biti veća od 80 km/h
- na cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila brzina ne smije biti veća od 100 km/h
- na autocesti 120 km/h
- mopedom na 40 km/h

2. NE SMIJU

- vući priključna vozila, odnosno upravljati skupom vozila
- organizirano prevoziti djecu
- konzumirati alkohol (apsolutna zabrana = 0 promila)
- s B kategorijom upravljati vozilom snage motora preko 80 KW (preko 108 KS)
- s A kategorijom upravljati vozilom snage preko 25 KW (34 KS)

Prekršaj bilo koje navedene odredbe o mladim vozačima povlači za sobom sankciju u iznosu 500 kn i 1 kazneni bod, neovisno o eventualnim drugim prekršajima zbog kojih bi mladi vozač bio zaustavljen od strane policijskog službenika.