HAK

   
 

   
 

 

Novska

 

Pratite nas na fejsu

Pratite nas na Twitteru

Posjetite nas na Netlogu

Autoškola osnovana je 2000., kao prva privatna autoškola na području grada Novske i šire okolice. Voditelj i stručni predavač autoškole je osoba s najviše radnog iskustva u struci na području grada, ako ne i županije (preko 40 godina rada u struci), koji je jedno vrijeme radio i kao ovlašteni ispitivač HAK-a, te dugo vremena bio tajnik autokluba Novska (podružnice HAK-a u Novskoj). Stručnost i kvaliteta nastave time je naša najveća kvaliteta - što se vidi i po prolaznosti (preko 85% na testovima). Naš je cilj stopostotna prolaznost.
Do danas smo zadržali epitet najboljeg izbora u kvalitetnom osposobljavanju kandidata za vozače mopeda (AM), motocikla (A1, A2 i A) i osobnih automobila (B) i to iz razloga što se u našoj autoškoli primjenjuje novi, 21.-om stoljeću primjereniji pristup obuci kandidata. Kvalitetna i brza obuka, individualni pristup svakom kandidatu, te tehnološki vrlo visoka opremljenost učionica naše su kvalitete. To se već odrazilo i u, kontinuirano, najvećoj prolaznosti naše autoškole u gradu Novska i široj okolici (potvrdu o našoj visokoj prolaznosti možete pogledati i na HAK-ovim web stranicama - ali samo na našim računalima, jer do njihove objave u novinama, samo autoškole mogu ostvariti uvid u navedenu bazu podataka). Posjedujemo vlastiti poslovni prostor sa vrlo udobnim učionicama, a naš vozni park obuhvaća nova, klimatizirana i GPS-om navođena vozila (opcija) o čemu se opširnije možete upoznati na podstrani "Naša vozila".

Naš je cilj: Neprestanim materijalnim i psihičkim ulaganjima u obuku i kvalifikacije naših djelatnika i opreme autoškole, podići prolaznost kandidata na najveću moguću razinu u gradu (i šire), čime bismo potvrdili i proširili glas o nama kao vodećoj autoškoli, naravno, s naglaskom na područje grada Novske i šire okolice.